KhanKluay Edutainment Game Series

KhanKluay English Tutor

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดภาษาอังกฤษ

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดภาษาอังกฤษ จะนำน้องๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัว A - Z น้องๆจะได้รู้จัก ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และยังมีภาพอนิเมชัน ของสัตว์ตามตัวอักษรนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำตัวอักษรอีกด้วย โดยการเล่นจะแบ่งออกเป็นด่าน แต่ละด่านจะมีตัวอักษร 3 ตัวให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และสามารถคลิ๊กที่ตัวอักษร เพื่อฟังเสียงอ่าน, คลิ๊กที่ภาพเพื่อพังเสียงและแสดงภาพเคลื่อนไหว

ในแต่ละด่านจะมีมินิเกมให้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่, เกมต่อจุด โดยที่เกมจับคู่นั้นจะมีการ์ดคว่ำอยู่ น้องๆจะต้องอาศัยการจำและจับคู่ การ์ดตัวอักษร กับ การ์ดภาพสัตว์ ที่สัมพันธ์กัน ส่วนเกมต่อจุดจะมีจุดวงกลมที่มีตัวอักษรอยู่บนจุด น้องๆจะต้องต่อจุดตามลำดับของตัวอักษร

Category: Kids
Developer: NiXiE Studio
Distributor: C2 Vision

Screenshot:

KhanKluay Thai Tutor

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดภาษาไทย

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดภาษาไทย จะนำน้องๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยทั้ง 44 ตัว, ก - ฮ น้องๆจะได้รู้จักกับตัวอักษรและการอ่านออกเสียง และยังมีภาพอนิเมชัน ของสัตว์ตามตัวอักษรนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำตัวอักษรอีกด้วย โดยการเล่นจะแบ่งออกเป็นด่าน แต่ละด่านจะมีตัวอักษร 5 ตัวให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และสามารถคลิ๊กที่ตัวอักษร เพื่อฟังเสียงอ่าน, คลิ๊กที่ภาพเพื่อพังเสียงและแสดงภาพเคลื่อนไหว

ในแต่ละด่านจะมีมินิเกมให้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่, เกมต่อจุด โดยที่เกมจับคู่นั้นจะมีการ์ดคว่ำอยู่ น้องๆจะต้องอาศัยการจำและจับคู่ การ์ดตัวอักษร กับ การ์ดภาพสัตว์ ที่สัมพันธ์กัน ส่วนเกมต่อจุดจะมีจุดวงกลมที่มีตัวอักษรอยู่บนจุด น้องๆจะต้องต่อจุดตามลำดับของตัวอักษร

Category: Kids
Developer: NiXiE Studio
Distributor: C2 Vision

Screenshot:

KhanKluay Math Tutor

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดสนุกกับตัวเลข

เกมก้านกล้วยช่วยสอน ชุดสนุกกับตัวเลข จะนำน้องๆ ไปรู้จักกับตัวเลขตั้งแต่ 1 - 100 น้องๆ จะได้รู้จักกับตัวเลขจากเหรียญกับธนบัตร ที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบัน รวมถึงการอ่านออกเสียงจำนวน และยังมีภาพอนิเมชันของเหรียญและธนบัตรอีกด้วยโดยการเล่นจะแบ่งออกเป็นด่าน แต่ละด่านจะมีตัวเลข 10 จำนวน ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ โดยสามารถคลิ๊กที่ตัวเลข เพื่อฟังเสียงอ่าน, คลิ๊กที่ภาพอนิเมชันเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว

ในแต่ละด่านจะมีมินิเกมให้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่, เกมต่อจุด โดยที่เกมจับคู่นั้นจะมีการ์ดคว่ำอยู่ น้องๆจะต้องอาศัยการจำและจับคู่ การ์ดตัวเลข กับ การ์ดภาพ ที่จำนวนเท่ากัน ส่วนเกมต่อจุดจะมีจุดวงกลมที่มีตัวเลขอยู่บนจุด น้องๆจะต้องต่อจุดตามลำดับของตัวเลขจากน้อยไปมาก

Category: Kids
Developer: NiXiE Studio
Distributor: C2 Vision

Screenshot:

KhanKluay Jungle Adventure

ก้านกล้วยนักสำรวจ ชุดตะลุยป่า

เกมก้านกล้วยนักสำรวจ ชุดตะลุยป่า จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับคำศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในป่าโดยคำศัพท์ต่างๆ ที่น้องๆ จะได้ศึกษานั้นจะอยู่ในรูปแบบอนิเมชัน มีทั้งภาพเคลื่อนไหว, เสียงประกอบ และ คำอธิบายน้องๆ จะต้องสำรวจป่า และ เก็บสะสมคำศัพท์ลงในสมุดภาพ แต่ก่อนที่น้องๆ จะสะสมคำศัพท์ได้แต่ละคำนั้น น้องๆ ต้องผ่านด่านทดสอบให้ได้ก่อน

เมื่อเริ่มเกมน้องๆ จะมีคำศัพท์อยู่ในสมุดห้าคำศัพท์ น้องๆ จะต้องสำรวจและไปเล่นเกมทดสอบ เพื่อเล่นมินิเกม ซึ่งประกอบ เกมตอบคำถาม, เกมตอบจำนวน และ เกมจับคู่เสียง

โดยที่เกมตอบคำถาม จะมีภาพของสัตว์หรือสิ่งของมาให้ น้องๆจะต้องตอบว่ามันเรียกว่าอะไร ส่วนเกมตอบจำนวนจะมีภาพของสัตว์หรือสิ่งของแบบสุ่มจำนวนมาให้ น้องๆจะต้องตอบว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ และเกมจับคู่เสียง น้องๆจะต้องจับคู่ เสียงของสัตว์หรือสิ่งของต่างๆที่สุ่มมา กับเสียงที่เป็นคำตอบให้ตรงกัน หากน้องๆ ผ่านทั้งสามด่านนี้ได้ น้องๆ ก็จะได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคำไปเก็บสะสมในสมุดภาพของน้องๆ

Category: Kids
Developer: NiXiE Studio
Distributor: C2 Vision

Screenshot:

KhanKluay Village Adventure

เกมก้านกล้วยนักสำรวจ ชุดตะลุยหมู่บ้าน

เกมก้านกล้วยนักสำรวจ ชุดตะลุยหมู่บ้าน จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับคำศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน โดยคำศัพท์ต่างๆ ที่น้องๆ จะได้ศึกษานั้นจะอยู่ในรูปแบบอนิเมชัน มีทั้งภาพเคลื่อนไหว, เสียงประกอบ และ คำอธิบายน้องๆ จะต้องสำรวจหมู่บ้าน และ เก็บสะสมคำศัพท์ลงในสมุดภาพ แต่ก่อนที่น้องๆ จะสะสมคำศัพท์ได้แต่ละคำนั้น น้องๆ ต้องผ่านด่านทดสอบให้ได้ก่อน

เมื่อเริ่มเกมน้องๆ จะมีคำศัพท์อยู่ในสมุดห้าคำศัพท์ น้องๆ จะต้องสำรวจและไปเล่นเกมทดสอบ เพื่อเล่นมินิเกม ซึ่งประกอบ เกมตอบคำถาม, เกมตอบจำนวน และ เกมจับคู่เสียง

โดยที่เกมตอบคำถาม จะมีภาพของสัตว์หรือสิ่งของมาให้ น้องๆจะต้องตอบว่ามันเรียกว่าอะไร ส่วนเกมตอบจำนวนจะมีภาพของสัตว์หรือสิ่งของแบบสุ่มจำนวนมาให้ น้องๆจะต้องตอบว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ และเกมจับคู่เสียง น้องๆจะต้องจับคู่ เสียงของสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ที่สุ่มมา กับเสียงที่เป็นคำตอบให้ตรงกัน หากน้องๆ ผ่านทั้งสามด่านนี้ได้ น้องๆ ก็จะได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคำไปเก็บสะสมในสมุดภาพของน้องๆ

Category: Kids
Developer: NiXiE Studio
Distributor: C2 Vision

Screenshot:

Available on Platforms: